خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

آموزش مدار چپگرد - راستگرد کند

آموزش مدار چپگرد - راستگرد کند

در جلسه قبل شما با نحوه راه اندازی موتور به صورت چپگرد - راستگرد سریع بوسیله انیمیشن آشنا شدید.  حال امروز میخوام مدار فرمانی ترسیم کنم که اگر استارت زدید و موتور به صورت راستگرد چرخید، برای آنکه چپگرد بچرخد ابتدا باید موتور استپ شود سپس استارت چپگرد ز...

فلش راه اندازی موتور به صورت چپگرد راستگرد کند

فلش راه اندازی موتور به صورت چپگرد راستگرد کند

رای راه اندازی موتورهای صنعتی شما باید با کنتاکتورها آشنا شوید.                کنتاکتورها از دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تشکیل شده است.  برای آنکه شما بهتر با این مفاهیم آشنا شوید ، تصمیم گرفتم که مدارات قدرت و فرمان را بصورت فلش و انیمیشن به شما نم...

انیمیشن راه اندازی یک موتور به صورت دائم

انیمیشن راه اندازی یک موتور به صورت دائم

برای راه اندازی موتورهای صنعتی شما باید با کنتاکتورها آشنا شوید.                کنتاکتورها از دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تشکیل شده است.  برای آنکه شما بهتر با این مفاهیم آشنا شوید ، تصمیم گرفتم که مدارات قدرت و فرمان را بصورت فلش و انیمیشن به شما ن...