Code Center

آموزش مدار چپگرد - راستگرد کند

نوشته شده توسط:رضا تنگستانی فرد | ۰ دیدگاه
در جلسه قبل شما با نحوه راه اندازی موتور به صورت چپگرد - راستگرد سریع بوسیله انیمیشن آشنا شدید.  حال امروز میخوام مدار فرمانی ترسیم کنم که اگر استارت زدید و موتور به صورت راستگرد چرخید، برای آنکه چپگرد بچرخد ابتدا باید موتور استپ شود سپس استارت چپگرد زده شود. برای دانلود انیمیشن راه اندازی چپگرد...

فلش راه اندازی موتور به صورت چپگرد راستگرد کند

نوشته شده توسط:رضا تنگستانی فرد | ۰ دیدگاه
رای راه اندازی موتورهای صنعتی شما باید با کنتاکتورها آشنا شوید.                کنتاکتورها از دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تشکیل شده است.  برای آنکه شما بهتر با این مفاهیم آشنا شوید ، تصمیم گرفتم که مدارات قدرت و فرمان را بصورت فلش و انیمیشن به شما نمایش دهم. جلسه دوم آموزش شما یاد میگیرید که چ...

انیمیشن راه اندازی یک موتور به صورت دائم

نوشته شده توسط:رضا تنگستانی فرد | ۰ دیدگاه
برای راه اندازی موتورهای صنعتی شما باید با کنتاکتورها آشنا شوید.                کنتاکتورها از دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تشکیل شده است.  برای آنکه شما بهتر با این مفاهیم آشنا شوید ، تصمیم گرفتم که مدارات قدرت و فرمان را بصورت فلش و انیمیشن به شما نمایش دهم. در جلسه اول شما یاد میگیرید که چگو...