در وبسایت PLCMAN دسته ای اضافه شده برای مطالب متفرقه.
در این دسته  سعی می شود مطالب متفرقه ای در هر زمینه ای قرار داده شود که برای دوستان مفید و کابردی باشد .
از دوستان عزیز که در جاهای مختلفی مشغول به کار هستند، اگر مایل بودند می توانند نکاتی را برای آموزش قرار دهند.
شما مطالبتون رو بفرستید تا با نام خود و یا شرکتتون در وبسایت قرار گیرد.