با سلام 
می خواستم سوال کنم بین دوستان کسی روی برنامه آسانسور( با حفاظت کامل و شامل سری مدار استپ <شامل کنترل فاز -کنترل بار -stop طبقات - میکرو سویچ در -شالتر بالا و پایین - اپراتور > همراه با اندازه گیری وزن ) کار کرده ؟
-